5 תשובות
חטיבה עליונה זה תיכון.
חטיבה - ז'/ט'
תיכון י'/י"ב
קיימים גם תיכונים שהם ט'/י"ב
בנוסף לכך, יש גם בתי ספר משולבים שהם שהם ז'/י"ב
יסודי: א'-ו'

חטיבת ביניים: ז'-ט'

חטיבה עליונה ותיכון: י'-יב'
חטיבת ביניים או חטיבה בקיצור - כיתות ז' עד ט'
חטיבה עליונה או תיכון - י' עד יב'
א-ו (יסודי) ז-ט (חטיבה) י-יב (תיכון)
נראלי
ז-ח חטיבת בניים
ט-חטיבה עליונה
י-יב תיכון