7 תשובות
חטיבת ביניים - ז' ח' ט'
תיכון - י' יא' יב'
יסודי - א' - ו'
חטבת ביניים- ז-ט
תיכון- י-יב
יסודי זה א-ח
תיכון זה ט-י"ב.
אבל אצל ממ"ד זה יסודי א-ו
חטיבת ביניים ז-ט
ותיכון י-י"ב
אצלנו זה א-ו יסודי
ז-ט חטיבה
י-יב' תיכון
יסודי - גן חובה עד כיתה ו' (6-12)
חטיבה - כיתה ז'-ט' (13-15)
תיכון- י'-יב' (16-18)
יסודי- א-ו גילאי 6-12
חטיבה- ז-ח גילאי 12-14
תיכון ט-יב גילאי 14-18..
יסודי-א'-ו'
חטיבת ביניים-ז' ח' ט'
תיכון-י' יא' יב'