10 תשובות
ז, ח, ט חטיבה
י, יא, יב, תיכון
אז ט' זה חטיבה
יש בתי ספר מכיתה ט עד יב ויש מכיתה ז עד ט זה משתנה מבית ספר לבית ספר אצלנו ט זה חטיבת ביינים
ט זה עדיין חטיבה
אבל אצךנו ביסודי יש הצמחה אז הם עד ח' ובט' עוברים לבית ספר אחר שהוא התיכון
אבל אם יש נגיד שביתה בתיכונים ט' לא שובתים
תלוי בבית ספר שלך
אני מחולון ואצלינו מ א עד ו זה יסודי ז עד ט חטיבה ו י עד יב זה תיכון אבל יש ערים כמו רמת גן וגבעתיים שאין חטיבה ששם מ א עד ח זה יסודי ו ט עד יב זה תיכון
אנונימי
יש בתי ספר שזה תיכון ויש כאלה שזה חטיבה אבל מבחינת משרד החינוך זה חטיבה
אני בגבעתיים נגיד והתיכון הוא מכיתה ט עד יב
אנונימי
בכל בית ספר זה שונה. יש כאלה שבכלל אין בהם חטיבות. אצלי חטיבה זה ז' ח' ט'
יש כאלה שזה יש את זה בלוד
א-ח יסודי חטיבה
ט-יב תיכון

ויש כאלה
א-ו יסודי
ז-ט חטיבה
י-יב תיכון
אנונימית
ז-ט זה חטיבת ביניים
י-יב תיכון