4 תשובות
כן (זוויות הבסיס).
כן זה נכון
כן.
כן.
מול צלעות שוות- זוויות שוות.
בתנאי שזה אותו משולש
באותו הנושא: