4 תשובות
תלוי איזה זווית, אם זה זווית בין הצלעות השוות אז המשולשים חופפים. או שזו הזווית שמול הצלע הגדולה ביותר במשולש
שואל השאלה:
אבל ברגע שיש לי זווית משותפת במשולשים
זה אומר שכדי להוכיח שהם חופפים נשאר לי למצוא רק את שתי הצלעות האחרות
או שזה שיש זווית משותפת זה לא אומר שהיא תמיד חופפת
אנונימית
אם בין 2 הצלעות שהוכחת שהשם שווים נמצאת הזווית המשותפת אז המשולשים חופפים
הרבה פעמים יש זוויות שוות אבל משולשים לא חופפים יש מספר משפטי חפיפה
צ. צ. צ כל הצלעות שוות
צ. ז. צ במקרה שהזווית בין הצלעות
ז. צ. ז שהצלע בין שני הזוויות.
צ. צ. ז שהזווית היא מול הצלע הגדולה במשולש