3 תשובות
בעיקרון, קבוצת הביקורת בניסוי מדעי נועדה להיות הקבוצה שעליה לא מפעיל החוקר את הטיפול הנבדק בניסוי.

את קבוצת הביקורת מפעילים בניסוי על מנת לראות את השפעת הטיפול. ההבדלים בתוצאות, בין קבוצת הניסוי וקבוצת הביקורת, הם ההשפעה של הטיפול שנבחן בניסוי או של המניפולציה שהופעלה בניסוי.

דוגמה: ניסוי מדעי שבודק השפעת תרופה על נבדקים יפעיל 2 קבוצות שאחת מקבלת את התרופה ואחת מקבלת תרופת-דמה (כאילו תרופה, אבל שאין לה שום השפעה). הקבוצות ייבדקו לפני הניסוי ולאחריו. ההבדלים בתוצאות, בין קבוצת הביקורת (יש שקוראים לה קבוצת הבקרה) לבין קבוצת מקבלי התרופה - אלה יהיו ההבדלים שיצרה התרופה הנבדקת.
ד"ר נדב דפני מומחה סטיפס
אוסיף לדברים הנכונים שיש ניסוי עיוור- blind- בו חלק מהנבדקים לא מקבלים מידע מלא על הפרטים בניסוי כדי להמנע ממצב בו יהיו משוחדים מראש, למשל אם מדובר בטעימת מוצר מוכר לעומת לא מוכר.
יש ניסויי double blind בו גם הבודק לא יודע את כל הפרטים כדי למנוע מצב בו גם הוא יהיה משוחד וזה כדי להגיע לדרגת אמינות גבוהה יותר.
קבוצת בקרה היא קבוצה ללא שינוי הגורם המשפיע בכדי להשוואת לקבוצה השנייה ולהוכיח שאכן הגורם המשפיע עושה את ההשפעה על הגורם המושפע
ניתאי