6 תשובות
מעריך
מעריך
מעריך = קרוב ללב שלך
מאריך = האורך גדל
מעריך כמו המילה הערכה
"מעריך"