4 תשובות
אני לא חושבת.. לא יכולה לומר לך ב100%
כן זה אפשרי
לא חושבת.