תשובה אחת
ברפלקציה צריך לכתוב איך הרגשת במהלך כל הפורייקט,
מה היה קשה?
מה היה קל?
ממה הכי נהנת?
מה הייתה רוצה לשפר בעבודה הבאה?