4 תשובות
באיזה הקשר?
אנונימית
מילה מעליבה לאשת איש
מילה מעליבה לאישה זקנה
"אשתי" בצורה חמודה

The Meaning of WIFEY
WIFEY means "Serious girlfriend, wife material"

So now you know - WIFEY means "Serious girlfriend, wife material"
כינוי חיבה שאדם אומר על אשתו. כמו שאמרו לך מקודם זה להגיד אשתי בצורה חמודה