9 תשובות
wanna זה סלנג.
wanna זה סלנג כזה
wanna זה סלנג, שמתכוון ל"want to"
Aro
wanna זה יותר שפת רחוב כמו yall שמורכב מyou וall
wanna זה סלנג
זה קיצור של want to
wanna זה סלנג
wanna זה קיצור בדיבור יום יומי של want to או want a/an
אותו משפט אבל לא לכל אחד wanna
מקובל want
אין הבדל, wanna זה want בסלנג. יותר מהיר להגיד במשפט wanna מאשר want.