3 תשובות
לדעתי אי זוגי יותר יפה
לא כזה משנה.
זה לא כזה משנה.