5 תשובות
מצד אחד.. מצד שני..
הפוך:) מחד גיסא = מצד אחד ומאידך גיסא = מצד שני:)
מצד אחד.. ומהצד האחר.

יש למצוא איזון בין האינטרס של כלל הציבור מחד גיסא, לבין זכות היחיד לפרטיות מאידך גיסא.
אוווונלין
זה מובא בתלמוד, מאידך גיסא הכוונה הצד השני, וחד גיסא מצד אחד.
שואל השאלה:
תודה לכולם (:
בטטה (: