4 תשובות
משתנה תלוי- התוצאה של הניסוי. הוא תלוי במה שאת בודקת.
משתנה בלתי תלוי- אחד הגורמים בניסוי.
משתנה בלתי תלוי- הגורם שאותו משנים בניסוי
משתנה תלוי- הגורם שמושפע מהשינויים. הוא *תלוי* במשתנה הבלתי תלוי
המשתנה התלוי תלוי בבלתי תלוי
לדוגמא אור שמשפיע על גדילת צמח האור הוא בלתי תלוי והאור הוא תלוי
מישהו
למשל: אכילת שוקולד- משתנה בלי תלוי
רמת ריכוז- משתנה תלוי
זה דוגמה שלא קשורה לביולוגיה אבל רק כדי להבהיר את העניין,
המשתנה התלוי, תלוי במשתנה הבלתי תלוי. יש קשר תלות בין השניים.
מקווה שהבנת (: