5 תשובות
זה שלילי.
שואל השאלה:
למה?
יענו ברברי
שלילי