4 תשובות
רואה בכל דבר את הטוב, את חצי הכוס המלאה.
הוא חושב בחיוביות, רואה את חצי הכוס המלאה וכו'
שהוא מסתכל על חצי הכוס המלאה.
בן אדם חיובי
אופטימי וכמו שאמרו פה אחד שרואה את חצי הכוס המלאה