4 תשובות
שיש בו הרבה אנרגיה
רוח חיה משהו כזה
חיה אנרגטית.
Spirit זה רוח. נשמה.
Animal זה חייה.
אז נגיד מישהו שממש אגרסיבי או מהיר אנרגטי וכהנה וכהנה