2 תשובות
מס שבח הוא מס אותו משלם מוכר דירה.

המס הוא על "הרווח" שקיבל המוכר מן ההפרש בין מחיר המכירה למחיר שקנה בפועל.

כאשר מדובר בדירת מגורים בודדת, המחוקק הקל על מי שמוכר דירה, ומעניק פטור מן המס במכירה אחת ל- 4 שנים.

כמובן שאין הדבר מהווה תחליף לייעוץ פרטני, על הפטורים הרלבנטיים והיישום שלהם.
מס שבח הוא מס החל על מוכר הדירה ולא על קונה הדירה, המס החל על קונה הדירה הנו מס הרכישה.
באותו הנושא: