3 תשובות
מן הסתם כי האלכסון נשען על זווית הקפית ששוה 90 (זווית המלבן) ולכן חייב להיות קוטר.
כיוון שבמלבין אלכסונים חוצים אז אפשר להבין שכל חצי הוא רדיוס ולכן המרכז הוא מרכז המעגל.