4 תשובות
עור.
כל דבר שיש בו עור,
אנונימית
עור ונעליים מעץ... (לא נראה לי שכיום הדבר הזה קיים אבל.)
אסור רחיצה
אסור סיכה
אסור אכילה
אסור נעילת נעל עור
אסור רחיצת הסנדל
(עצה שלי תפתחי באינטרנט יש שם דינים ודברים נכונים ויותר ברורים)