10 תשובות
אסור ללבוש נעלים מעור
שואל השאלה:
מה הסיבה? ויהיה נורא אם אלבש?
אנונימי
אסור נעלים מעור
אסור
אסור מעור
שואל השאלה:
חח עזבו שלא יזרקו עלי אבנים אני לא אלבש
אנונימי
שמעי אם את צמה בכיפור אז כן כי בכל זאת זה אחד מהאיסורים שחלים על היום הזה
שמעי ראסמי לפי התורה אסור אבל אם תלבשי וואלה לא יקרה כלום כל אחד והאמונות שלו
אוסר על פי הדת.
אבל זה תלוי עד כמה את מקפידה בקשר לדת.