תשובה אחת
אם נשענת עליו זווית של 90 מעלות
אם יש לך משיקים שווים שנק' המפגש ביניהם מתחברת עם אמצע המיתר הוא קוטר