6 תשובות
עם*
אם - תנאי כמו: אם תעשה ככה...
עם- יחד, לש' צירוף, כמו: הלכתי עם אח שלי
למשל - אני הולך "עם" חברה שלי - ו"אם" אני רוצה ללכת אני אלך
עם (בלי יו"ד) - מילת הוספה. לדוגמה, הלכתי עם דני למכולת.
אם - מילת תנאי. לדוגמה, אם ירד גשם, המשחק יתבטל.
עין - אחד מאיברי הגוף, משמש לראייה.
עם עין זה נגיד הלכתי עם חברה לגלידריה
ועם אלף זה נגיד אם אני יקנה 2 ארטיקים כמה זה יעלה לי
אז כאילו עם עין זה עם מישהו או משהו ועם אלך אז זה בתור שאלה או משהו כזה
אם באלף זו מילת תנאי דוגמא: תסע לחו"ל אם תוציא 100 בבגרות
אוקיי?
עם. בעין זו מילת הוספה דוגמא אני נוסע עם חברים לחו"ל