5 תשובות
עם - ביחד עם מישהו.
אם - מילת תנאי.

לדוגמא:
אני הולך עם חבר לבית ספר.
אם לא תכין את השיעורים לא תצא בערב.
Aro
עם זה מילה חיבור
הלכתי עם מישהו
אם זה שאלה
אם אני אלך
אם - כשרוצים להתנות (מלשון תנאי) משהו במשהו אחר.
עם - כשרוצים לכתוב שמשהו קרה עם מישהו מסוים.
עם- with, הוספה- אני הולכת עם חברה שלי לסרט
אם-if, תנאי- אם חברה שלי תלך לסרט, אני אלך איתה

"L"
עם-זה מילה של צרוף משהו איתי

דוגמא-אני הולך היום לטיול עם הכלב שלי..

אם-זה מילת כעין תנאי

דוגמא-אם תבוא עם הכלב שלך, אני יצא איתך היום..