5 תשובות
הצורה לומר תקנית, לאמר לא.
יש לומר, "לומר".
לומר-תקין
לאמר-לא תקין
לומר זה עתיד, לאמר לא נראלי יש מילה כזאת,
אם את מתכוונת לאמור זה פירוש אחר.. נראה לי
אנונימי
לומר זה שם פועל, איך עתיד אם אין אות אית"ן
אני אומר (בחולם מלא) זה צורת עתיד
או שכותבים אאמר אבל לא נראה לי