8 תשובות
'היית מת' - זכר ונקבה
'הייתה במקום כלשהו' תיאור של נקבה
לא כותבים הייתה. גם אם את פונה לבן זה היית. הרבה טועים
דוגמאות
הייתה לי בובה
היית אתמול במסיבה?
לבן היית ולבת הייתה
הייתה זה רק פנייה נקבית בעבר בגוף שלישי. היא הייתה
את היית (יו"ד בחיריק, שווא בת"ו), אתה היית (יו"ד בחיריק, קמץ בת"ו, מלעיל).
היא הייתה (יו"ד בשווא נע, מלרע).
את היית היא הייתה
אנונימית
היא > הייתה.
אתה > היית.