9 תשובות
does -she he it
do-כל השאר
אנונימי
V1 זה הפועל בצורה המקורית שלו..
DO מתייחס ל- i, they, you
DOES מתייחס ל- he, she, it
Do כותבים לwe they I you ואת המילה does כותבים לhe she it.
V1 זה הפועל במורתו הבסיסית בלי הטיות, בהצלחה מקווה שעזרתי:)
יובל
יש פה קישור
אנונימי
does זה ליחיד.
do זה לרבים
ו-v1 נראלי שזה כאילו פועל ראשון...
חסויה
v1 זה פועל בצצורה בסיסית כלומר בלי שום תוספות וdo הולך עם i you we they ו does הולך עם he she it
אנונימי
שמים Do במצבים של "רבים".
you
they
וכו'..
does ביחידים
he
she

אנו משתמשים בפעולה של presnt simple כדי לתאר עובדות, מהגים ו הרגליעם.
כלומר פעולות שחוזרות על עצמם כל יום.
ביטוי זמן:
evrey year
every week
eack year
twice a day
once a week
always
never
seldom
ביטוי זמן שמורכב ממילה אחת יופיע לפני הפועל העיקרי או אחרי הפעל be.
ביטוי זמן שמורכב משני מילים יופיע או בתחילת המישפט או בסוף המישפט.
מישפט בpresnt simple:

כללי איות:
כדי ליבנות מישפט בpresnt simple צריך להיסיף s.
אבל יש פעלים שהם יוצאי דופן:
1. פעלים שמסתיימים בS,SC,CH,X,O,Z אנו נוסיף לצורת הבסיס של הפועל.
2. פעלים שמסתימים באות יצור ואח"כ בy נשמיט את y ונוסיף ies.

משפט שלילה בpresnt simple:

yes\no qestions:
שאלה לנושא המישפט:
who\what+v1+s,es,ies
שאלה לא לנושא המישפט:
wh word+do\does+subject+v1
v מסמן פועל
V1 זה פועל1 יש כמה סוגי פעלים בטח למדתם על זה..
שכחתי לציין ש- DO מתייחס גם ל we
אגב, אם זה יעזור אז השלילה של DO זה DON'T
והשלילה של DOES זה DOESN'T