מעבר לאמור על ידי הכותב הקודם, אפנה אותך למאמר ארוך מפרוט ומקיף אודות עישון כולל דגים, בשיטה הקרה וגם בשיטה החמה.

לא מורכב במיוחד אבל חייבים להקפיד.
חיים אופק מומחה סטיפס