תשובה אחת
עד 7 בערב בערך, ואז ב8 צפירה (:
באותו הנושא: