2 תשובות
בסביבות שמונה
בשמונה אחרי טקס הדלקת המשואות בהר הרצל