3 תשובות
בסטטיסטיקה, שכיח - הוא הערך הנפוץ ביותר בסדרת ערכים. כלומר הערך ששכיחותו בסדרה היא הגבוהה ביותר. בדומה לממוצע ולחציון גם השכיח הוא אחד ממדדי המרכז של סדרת ערכים. דוגמה: מדגם כולל את הערכים הבאים: 7,5,89,7,7,7,5,5,4,4 - במדגם זה 7 הוא השכיח, משום שהוא מופיע יותר מכל ערך אחר.
ממוצע=לחציון=לשכיח
מספר שכיח הוא המספר שמופיע הכי הרבה פעמים..