6 תשובות
בשעה 2:00
ושעה אחורה.
משנים ב2 בלילה שעה אחורה ל1
בשעה 2 בלילה ושעה אחורה
משתיים לאחד בלילה..
משנים בשתיים בלילה ושעה אחורה.
שעון החורף חוזר בלילה שבין שבת לראשון
כג חשון התשע"ד
27.10.2013 שעה 02:00.
מ - שעה 02:00 ל- שעה 01:00. (אחורה)