4 תשובות
אותו דבר, שמות שונים
תואר זה מלשון המילה תיאור שאת מתארת משהו או מישהו ופועל מלשון המילה פעולה משהו שאת עושה.
אנונימיתת
תואר ועצם= הם המציאות של הדבר, שם תואר ושם עצם= הם השמות שאנחנו נותנים להם.

הראשון מתייחס כלפי המציאות כפי שהיא לעצמה, והשני כלפי ההגדרה התקשורתית שלה בעיני האנשים.
תואר ושם תואר- אותו דבר למעשה, תואר זה הגדרה כללית ושם תואר מתאר את השם אבל יש גם תואר הפועל שמתאר את הפועל, ואת הפועל ניתן להטות לפי זמנים וגופים למשל הלכתי, נלך, ושם פועל זה ללכת, לרקוד, ושם פעולה זה הליכה, ריצה למשל. מקווה שעזרתי (: