3 תשובות
אני אתן דוגמה
פועל: אכתוב
שם תואר: גבוה
שם פועל: לכתוב
שם עצם: אבן
שם פעולה: כתיבה, הכתבה
פועל-יש זמן ויש גוף, למשל: אכלתי. מי אכל? אני, מתי? אתמול
שם תואר- מתארים משהו, קצב מהיר, ''מהיר'' תואר. מתאר את הקצב.
שם פועל-מתחיל באות ל'- לאכול, לישון, לכבות, לשתות
שם עצם-יכול להיות מוחשי, שאפשר לגעת ולא מוחשי, למשל בקבוק, או אהבה. בקבוק אפשר לגעת, אהבה לא.
שם פעולה-מה אנחנו עושים, למשל אני אוכלת, מה הפעולה? אכילה, אני יושבת, מה הפעולה? ישיבה.
שואל השאלה:
תודה רבה עזרתם לי מאוד!
אנונימית