4 תשובות
פועל זה פועל ושם תואר זה שם תואר. כמו בעברית גם באנגלית
שם תואר זה מתאר את שם העצם.
תואר הפועל זה בעצם שם תואר שמתאר את הפועל.
תואר שמתאר את הפועל
תואר הפועל:
להסביר איך הפעולה
למשל: she sings beautifully
שם תואר:
מתאר את השם עצם
rina has a beautiful dog