4 תשובות
שם פועל= ל+פעולה
לאכול, לרוץ, לכתוב...
תואר הפועל= תואר שמתאר את הפעולה
כתבתי במהירות, רצתי בסיסוביות...
עוזר מומחה סטיפס
כן, שם פועל זה - להגיד לאמר לחשוב וכו ותואר הפועל - נגיד ללכת במהירות מהירות זה תואר שמתאר את הפועל ללכת
שם פועל זה ללא זמן וגוף כמו ללמוד לרכוב לאכול (זה תמיד מתחיל בל') ותואר הפועל מתאר את הפעולה שעשינו כמו קופץ _גבוה_ רוקד _יפה_ (גבוה יפה ועוד מתארים את הפעולה שעשינו
תמותו יא בני!#$#$@!$@#%$@# ודי כבר להפליץ ותודה עזרתם לי בשיעורים
פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ