2 תשובות
לא ימוש ספר התורה הזה מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך? זה המשפט?
אם כן הכוונה שלא יזוז, כאילו שלא ישכח.
לא יפסיק