2 תשובות
דמו =עם
קרטיה =שלטון
דמוקרטיה =שלטון העם על פי פריקלס,,
דמו- עם, קרטיה - שלטון