3 תשובות
היי. רשי אומר לשון מס שהיו שרים גובים מהם מס ומהו המס שבנו ערי מסכנות לפרעה. כל טוב שנה טובה.
המשך- או בעבודה או בכסף
אנונימי
פרעה שם על בני ישראל מסים
אנונימי