תשובה אחת
אל תשני בצהריים ואז יסתדרו לך השעות שינה.:)