2 תשובות
היקף-2 פאי רדיוס.
שטח-פאי רדיוס בחזקת 2.
היקף 2 פאי רדיוס, שטח פאי רדיוס כפול 2