תשובה אחת
תאוריה זה כולה מבחן של כ30 דקות שיש לך להשלים אותו שזה כשלושים שאלות שאתה צריך לבחור זה שאלות אמריקאיות
את הטופס הירוק ותעודת זהות מביאים למקום של התאוריה
שיעורי נהיגה זה כבר תלוי בנהיגה שלך ובהבנה שלך בכביש