4 תשובות
בדיוק 30
שלושים ומוצר לטעות עד ארבע פעמים כדי לעבור
30
30. יש להם מאגר של 1800 שאלות באתר שמתוכן הם בוחרים באקראי 30. תיכנסי לאתר ותתאמני