3 תשובות
ניגשים עם אותו אחד כל הזמן
אותו טופס ואפילו יום אחרי. טופס ירוק מביאים למורה הנהיגה.
לא צריך טופס ירוק חדש אפשר להשתמש באותו אחד
באותו הנושא: