3 תשובות
בהחלט
אם עברת אותם אחד אחרי השני אז כן. תנסי לעשות שתעביר לפחות 7 ברצף.
שואל השאלה:
אני לומדת מהאפליקציה של נוהג, וברור שהשאלות יהיו אותו הדבר כי כל השאלות הן ממאגר שאלות התיאוריה בו יש 1800 שאלות. השאלות של המאגר הן אותן שאלות בכל אתרי לימוד התיאוריה.
וכן הצלחתי לעשות רצפים של 7 מבחני הצלחה
ותודה רבה!
אנונימית