3 תשובות
שואל השאלה:
כן אבל איזה פגיעות יכולות להיות בזה
הזכות לפרטיות
הזכות לביטחון
הזכות לחירות
הזכות לכבוד
הפצת מידע אישי ופרטי על בנאדם (הזכות לפרטיות)