4 תשובות
לקחת עיפרון של חבר כדי לכתוב משפט בעבודה, והעיפרון נשבר כי הפעלת עליו לחץ, יוצא בפגעת בקניין שלו...
שים לב יש שני סוגים של קניין, יש מחשבות ויש חפצים
מסים - כפייה של המדינה על הפרט שיוצרת פגיעה בזכות הקניין.
המוכר לא החזיר עודף בחנות