4 תשובות
פגיעה בכבוד
זה גם וגם...
אפשר גם לאמר שזה פגיעה בפרטיות.
סטירה.. לא פוגעת בחיים של הבן אדם ממש..
אולי זה יותר בקטע של כבוד ופרטיות...
בכבוד . לפגוע בזכות של חיים וביטחון זה נגיד לדkור מישהו