5 תשובות
פריצה לטלפון הפרטי
פריצה הביתה
חיטוט בדברים אישיים
פריצה לטלפון של אדם אחר
פריצה לטלפון/בית
לחטט בתיק או לוקר של מישהו אחר
הכחשת מקום מגוריי, שבמקרה ביקנעם
שמצלמים אותך ללא רשות או מקליטים אותך