2 תשובות
כן, בקוריאה הצפונית כשהמנהיג שלהם קים ג'נג (משהו כזה) מת כולם היו חייבין להביע צער, ומי שלא הביע צער נרצח. זו פגיעה בזכות לחופש דעת
כליאת היפנים בארצות הברית?
תחפשי בוויקיפדיה